Služby

  • Projektování elektrických zařízení
  • Revize elektrických zařízení
  • Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
  • Poskytování technických služeb
  • Revize hasicích přístrojů, suchovodů, hydrantů, TNS, školení obsluh PK
  • Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 

Výrobní program

V současné době firma participuje v řadě významných stavebních projektů jako generální dodavatel elektromontážních prací. Práce jsou zajišťovány od přípravy projektu, provedení až po konečnou odbornou revizi funkčnosti zařízení. Dodává a instaluje všechny typy elektro zařízení, rozvoden, sítí pro zabezpečovací a telekomunikační techniku. Dodává a instaluje všechny druhy kabeláže, vybavuje objekty elektro přístroji, signalizací, telefony, sítěmi pro PC, TV, dodávky a napojení náhradních záskokových zdrojů pro peněžní ústavy, nemocniční zařízení apod.

Copyright © 2015 ETS montáže, spol. s r.o., všechna práva vyhrazena
Design by Ekipagrafik     Made by FLACO Group s.r.o.